Polityka prywatności EN

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności jest realizacją obowiązku informacyjnego ciążącego na Administratorze danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

PEOPLE z należytą powagą podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesów polegających na przetwarzaniu danych osobowych.

Procesy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opieramy na zasadach przejrzystości i rozliczalności. Nasze procesy w zakresie przetwarzania danych osobowych charakteryzuje rzetelność i wysoki stopień zabezpieczeń. Dbamy, aby gromadzić dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania prowadzonej przez nas działalności oraz przechowywać je tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały przez nas pozyskane.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych, wskazując równocześnie, iż w przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy gotowi do udzielenia dodatkowych informacji.

Zasady

X